Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna

Szanowni Państwo!

      Witamy Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

      Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania naszej Izby.

      Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Białymstoku  zamieszczać będziemy aktualne informacje o działalności Izby.

  


 

Ogłoszenie konkursu na kandydatów 3 stanowiska pozaetatowych członków Kolegium RIO w Białymstoku - w tym 2 stanowiska dla kandydatów zgłaszanych przez organy stanowiące jst z dnia 07.10.2019

 

Nabór na na stanowisko MŁODSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej z dnia 22.10.2019
www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117483844 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |