Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Podstawy prawne

Podstawa prawna działania RIO - Informacje ogólne  

Podstawa prawna działania RIO - Konstytucja RP (fragmenty)  

Podstawa prawna działania RIO - Rozporządzenie Prezesa R.M.  

Podstawa prawna działania RIO - Ustawa o RIO  Podstawy prawne działania Samorządu Terytorialnego

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2005-06-21 09:22
Data modyfikacji:  2011-09-30 12:20
Data publikacji:  2011-09-30 12:21
Wersja dokumentu:  3


Podstawy prawne działania Samorządu Terytorialnego

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja MS Word

Wersja pdf

1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

2

Europejska karta samorządu terytorialnego

 

 

3

Ustawa o Samorządzie Gminnym

 

 

4

Ustawa o Samorządzie Powiatowym

 

 

5

Ustawa o Samorządzie Województwa

 

 

6

Ustawa o Finansach Publicznych

 

 

7

Ustawa o Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

 

8

Prawo zamówień publicznych

 

 

9

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

10

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu

 

 

11

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

 

12

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 

 

13

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 

 

14

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 

 

 

Odsłon dokumentu: 110379095
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2005-07-04 11:21, 2005-07-04 11:17,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 110379095 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |