Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Nabór na na stanowisko MŁODSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Zespole Zamiejscowym w Łomży z dnia 3.09.2018

Autor:  BIP Admin
Dodane przez: 
Data utworzenia:  2018-09-03 11:07
Data modyfikacji:  2018-09-03 11:09
Data publikacji:  0000-00-00 00:00
Wersja dokumentu:  1


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

MŁODSZEGO INSPEKTORA w

Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

w Zespole Zamiejscowym w Łomży

 

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

 

Uwagi:  

Praca polegająca głównie na wyjazdach do siedzib kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane pocztą na wskazany adres, bądź drogą elektroniczną na adres: wkgf@bialystok.rio.gov.pl do 5 października 2018 roku

Kandydaci spełniający warunki zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

 

Odsłon dokumentu: 112097093
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 112097093 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |