Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna »


Nabór na na stanowisko REFERENTA w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Zespole Zamiejscowym w Łomży (umowa na zastępstwo na czas określony)

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-10-10 02:10
Data modyfikacji:  2018-10-10 02:10
Data publikacji:  2018-10-10 02:11
Wersja dokumentu:  1


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

REFERENTA

w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń

w Zespole Zamiejscowym w Łomży

UMOWA NA ZASTĘPSTWO NA CZAS OKREŚLONY

 

Wymagania:

·       obywatelstwo polskie,

·       wykształcenie średnie w kierunku administracyjnym lub ekonomicznym lub wyższe
o kierunku prawniczym, ekonomicznym lub administracyjnym,

·       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

·       CV,

·       kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście lub przesłane pocztą na wskazany adres, bądź drogą elektroniczną na adres: wias@bialystok.rio.gov.pl do 31 października 2018 roku

Kandydaci spełniający warunki zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Odsłon dokumentu: 109786463
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 109786463 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |