Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Informacja o dniu wolnym od pracy (24.12.2020)

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-12-02 10:39
Data modyfikacji:  2020-12-02 10:40
Data publikacji:  2020-12-02 10:40
Wersja dokumentu:  1


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2020 r., w związku ze świętem przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 roku, dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Odsłon dokumentu: 120393477
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120393477 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |