Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna 2020

zalecenia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce  


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116846014 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |