Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna

Szanowni Państwo!

      Witamy Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

      Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania naszej Izby.

      Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Białymstoku  zamieszczać będziemy aktualne informacje o działalności Izby..

  


 

Nabór na stanowisko REFERENTA w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń

Nabór na stanowisko MŁODSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Zespole Zamiejscowym w ŁOMŻY

Konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.09.2020 r.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118577353 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |