Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę obiektu należącego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-11-22 02:06
Data modyfikacji:  2018-11-22 02:08
Data publikacji:  2018-11-22 02:08
Wersja dokumentu:  1


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

Przedmiot

Usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: pełnienie usługi ochrony mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13

Numer postępowania

RIO.III.251-3/18

Rodzaj zamówienia

Usługi

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Termin składania ofert

2018-11-30 10:00

Termin otwarcia ofert

2018-11-30 10:30

 


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (pdf)

Oświadczenia i załączniki z możliwością edycji (docx)

 

Odsłon dokumentu: 111641777
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-01-09 11:23, 2019-01-09 11:18, 2018-12-07 03:21, 2018-11-23 01:01, 2018-11-22 02:16, 2018-11-22 02:16,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 111641777 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |