Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Nabór na na stanowisko MŁODSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej z dnia 22.10.2019

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-10-22 08:43
Data modyfikacji:  2019-10-22 08:44
Data publikacji:  2019-10-22 08:44
Wersja dokumentu:  1


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

MŁODSZEGO INSPEKTORA w

Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

 

 

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł magistra prawa uzyskany w wyniku ukończenia jednolitych pięcioletnich studiów),

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

 

Uwagi:  

Praca polegająca głównie na wyjazdach do siedzib kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

Termin składania dokumentów: 7 listopada 2019 r.

 

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście (do Sekretariatu Izby) lub przesłane pocztą na wskazany adres, bądź drogą elektroniczną na adres: wkgf@bialystok.rio.gov.pl.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 10 Izba zastrzega możliwość przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji złożonych ofert na podstawie przedłożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający warunki i zakwalifikowani do rozmowy w wyniku ewentualnej wstępnej kwalifikacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Odsłon dokumentu: 116832777
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-10-22 03:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116832777 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |