Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Ochrona danych osobowych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-07-31 11:23
Data modyfikacji:  2018-07-31 11:23
Data publikacji:  2018-07-31 11:23
Wersja dokumentu:  1


Odsłon dokumentu: 116376652
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-02-18 09:39, 2020-02-18 09:37, 2018-11-27 10:13, 2018-08-07 10:49,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116376652 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |