Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów RIO Białystok

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:01
Data modyfikacji:  2006-02-09 10:52
Data publikacji:  2006-02-09 10:53
Wersja dokumentu:  3


SPIS TELEFONÓW

 

Telefon Imię i Nazwisko Stanowsisko Pokój Inne
7-484-620 Henryka Kowalska SEKRETARIAT 310 bialystok@rio.gov.pl                      sekretariat@bialystok.rio.gov.pl
Stanisław Srocki Prezes  
Bogusław Dębski Z-ca prezesa  
7-484-629 Wacław Lech Piskorz Kierownik biura 308  
7-484-627 Helena Pogorzelska Główna Księgowa 306  
7-484-626 Anna Polanowska Księgowość 305  
Ewa Dudzicz St. Referent  
7-484-625 Agnieszka Zawadzka Kadry 304  
7-484-634 Joanna Zajkowska Radca Prawny 404  
7-484-628 Aleksander Piszczatowski Członek kolegium 307  
7-484-623 Barbara Poniat 301  
7-484-635 Barbara Sieńczyło Z-ca Rzecznika DFP 405  
WIAiS
7-484-631 Ewa Czołpińska Naczelnik 401 wias@bialystok.rio.gov.pl
7-484-632 Alfreda Nowicka Z-ca Naczelnika 402  
7-484-639

Agnieszka Stryjewska Paweł Gałko

Inspektorzy WIAiS 409  
7-484-640 Agnieszka Gerasimiuk  
Marlena Stachurska-Janczyło  
Eliza Meclik  
7-484-641 Joanna Urbańska  
Edyta Dudzińska  
7-484-624 Wacław Koralun Informatycy 302 riobialystok@rio.man.bialystok.pl
Piotr Zadykowicz informatyk@bialystok.rio.gov.pl
WK
7-484-642 Dariusz Renczyński Naczelnik 209 renczynski@rio.man.bialystok.rio.gov.pl
7-484-643 Paweł Kucofan Z-ca Naczelnika  
7-484-644 Agnieszka Mocarska Sekretariat wkgf@bialystok.rio.gov.pl
7-484-633 Rafał Trykozko Inspektorzy WK 303  
7-484-637 Kazimiera Lesiewicz 407  
Jan Charytoniuk  
Anatol Kordiukiewicz  
7-484-634 Urszula Łukaszuk 404  
Katarzyna Mackiewicz  
Agnieszka Ostapczuk  
7-484-636 Jarosław Rudnik 406  
Jarosław Lipiński  
Piotr Górski  
7-484-638 Adam Rostkowski 209  
Henryk Szymański  
Witold Mirończuk  
7-484-647 Tadeusz Sokół Kierowca    
6-750-067 w. 366 Olga Trzeciak Rzecznik DFP    
7-484-646 Archiwum      
7-484-645 Portiernia (poza godz. pracy)      
Odsłon dokumentu: 118131800
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-07-31 08:18, 2020-02-04 09:07, 2019-12-09 10:03, 2019-10-16 10:16, 2019-06-18 01:51, 2019-06-18 01:47, 2019-03-08 12:16, 2019-03-08 12:15, 2019-03-08 11:55, 2018-01-31 01:17, 2017-11-08 01:34, 2017-02-14 11:52, 2016-11-29 02:11, 2016-10-07 01:24, 2015-09-30 11:41, 2015-06-10 12:53, 2015-01-14 01:47, 2014-05-22 11:17, 2013-09-05 09:49, 2013-09-05 09:46, 2013-09-05 09:40, 2013-03-27 01:33, 2013-03-27 01:32, 2012-11-20 12:03, 2012-03-26 10:32, 2012-03-26 10:30, 2012-03-07 11:50, 2012-02-07 10:25, 2011-08-30 01:56, 2010-05-07 09:28, 2009-11-25 12:44, 2009-04-23 10:20, 2008-11-18 11:22, 2008-04-24 12:29, 2007-07-20 12:34, 2007-03-29 08:25, 2007-02-28 02:55, 2006-10-04 10:33, 2006-10-04 10:29, 2006-10-04 10:28, 2004-10-15 02:12, 2004-10-15 02:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118131800 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |