Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów RIO Białystok

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:01
Data modyfikacji:  2006-10-04 10:28
Data publikacji:  2006-10-04 10:28
Wersja dokumentu:  4


SPIS TELEFONÓW

 

Telefon

Imię i Nazwisko

Stanowsisko

Pokój

Inne

7-484-620

Henryka Kowalska

SEKRETARIAT

310

bialystok@rio.gov.pl                      sekretariat@bialystok.rio.gov.pl

Stanisław Srocki

Prezes

 

Bogusław Dębski

Z-ca prezesa

 

7-484-629

Wacław Lech Piskorz

Kierownik biura

308

 

7-484-627

Helena Pogorzelska

Główna Księgowa

306

 

7-484-626

Anna Polanowska

Księgowość

305

 

Ewa Dudzicz

St. Referent

 

7-484-625

Agnieszka Zawadzka

Kadry

304

 

7-484-634

Joanna Zajkowska

Radca Prawny

404

 

7-484-628

Aleksander Piszczatowski

Członek kolegium

307

 

7-484-623

Barbara Poniat

301

 

 

 

 

WIAiS

 

 

7-484-631

Ewa Czołpińska

Naczelnik

401

wias@bialystok.rio.gov.pl

7-484-632

Alfreda Nowicka

Z-ca Naczelnika

402

 

7-484-639

Agnieszka Stryjewska Paweł Gałko

Inspektorzy WIAiS

409

 

7-484-640

Agnieszka Gerasimiuk

 

Marlena Stachurska-Janczyło

 

Eliza Meclik

 

7-484-641

Joanna Urbańska

 

Edyta Dudzińska

 

7-484-624

Wacław Koralun

Informatycy

302

riobialystok@rio.man.bialystok.pl

Piotr Zadykowicz

informatyk@bialystok.rio.gov.pl

 

 

 

WK

 

 

7-484-642

Dariusz Renczyński

Naczelnik

209

renczynski@rio.man.bialystok.rio.gov.pl

7-484-643

Paweł Kucofan

Z-ca Naczelnika

 

7-484-644

Agnieszka Mocarska

Sekretariat

wkgf@bialystok.rio.gov.pl

7-484-633

Rafał Trykozko

Inspektorzy WK

303

 

7-484-637

Kazimiera Lesiewicz

407

 

Jan Charytoniuk

 

Anatol Kordiukiewicz

 

7-484-634

Urszula Łukaszuk

404

 

Katarzyna Mackiewicz

 

Agnieszka Ostapczuk

 

7-484-636

Jarosław Rudnik

406

 

Jarosław Lipiński

 

Piotr Górski

 

7-484-638

Adam Rostkowski

209

 

Henryk Szymański

 

Witold Mirończuk

 

7-484-647

Tadeusz Sokół

Kierowca

 

 

6-750-067 w. 366

Olga Trzeciak

Rzecznik DFP

 

 

7-484-646

Archiwum

 

 

 

7-484-645

Portiernia (poza godz. pracy)

 

 

 

Odsłon dokumentu: 118131662
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-07-31 08:18, 2020-02-04 09:07, 2019-12-09 10:03, 2019-10-16 10:16, 2019-06-18 01:51, 2019-06-18 01:47, 2019-03-08 12:16, 2019-03-08 12:15, 2019-03-08 11:55, 2018-01-31 01:17, 2017-11-08 01:34, 2017-02-14 11:52, 2016-11-29 02:11, 2016-10-07 01:24, 2015-09-30 11:41, 2015-06-10 12:53, 2015-01-14 01:47, 2014-05-22 11:17, 2013-09-05 09:49, 2013-09-05 09:46, 2013-09-05 09:40, 2013-03-27 01:33, 2013-03-27 01:32, 2012-11-20 12:03, 2012-03-26 10:32, 2012-03-26 10:30, 2012-03-07 11:50, 2012-02-07 10:25, 2011-08-30 01:56, 2010-05-07 09:28, 2009-11-25 12:44, 2009-04-23 10:20, 2008-11-18 11:22, 2008-04-24 12:29, 2007-07-20 12:34, 2007-03-29 08:25, 2007-02-28 02:55, 2006-10-04 10:33, 2006-10-04 10:29, 2006-02-09 10:53, 2004-10-15 02:12, 2004-10-15 02:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118131662 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |