Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów RIO Białystok

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:01
Data modyfikacji:  2007-07-20 12:34
Data publikacji:  2007-07-20 12:34
Wersja dokumentu:  9


 

 

 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  BIAŁYMSTOKU

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Stanisław Srocki

PREZES

74-84-621

 

 

74-84-650

Bogusław Dębski

Zastępca PREZESA

74-84-622

FAX

 

74-84-630

Henryka Kowalska

Sekretariat

74-84-620

Lech Piskorz

Kierownik biura

74-84-629

Helena Pogorzelska

Główny księgowy

74-84-627

Agnieszka Zawadzka

Kadry

74-84-631

W.Koralun, P.Zadykowicz

Informatycy

74-84-624

B.Sieńczyło

Z-ca Rzecznika d.f.p.

74-84-635

Aleksander Piszczatowski

Członek kolegium

74-84-644

Barbara Poniat

Członek kolegium

74-84-642

A.Polanowska, E.Dudzicz

Kasa

74-84-639

 

 

 

WIAiS

Ewa Czołpińska

Naczelnik WIAiS

74-84-625

A. Nowicka

WIAiS

74-84-632

A. Stryjewska, P. Gałko

WIAiS

74-84-626

A.Gerasimiuk,  E.Meclik, M. Janczyło

WIAiS

74-84-640

J. Urbańska,   G. Kowerda

WIAiS

74-84-641

 

 

 

WYDZIAŁ KONTROLI

Dariusz Renczyński

Naczelnik WK

74-84-623

P.Kucofan

Z-ca Naczelnika WK

74-84-643

R.Trykozko

Główny Inspektor Kontroli 

74-84-633

J. Rudnik, J. Lipiński, M. Bielawski

Wydział kontroli

74-84-636

K. Lesiewicz, J.Charytoniuk, A. Kordiukiewicz, A. Gołaś

Wydział kontroli

74-84-637

A.Rostkowski, W. Mirończuk, P. Górski

Wydział kontroli

74-84-638

U.Łukaszuk, K.Mackiewicz, A.Ostapczuk

Wydział kontroli

74-84-634

A.Mocarska

Wydział kontroli

74-84-628

 

Portiernia

74-84-645

Tadeusz Sokół

Kierowca

74-84-647

 

Odsłon dokumentu: 117484025
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-07-31 08:18, 2020-02-04 09:07, 2019-12-09 10:03, 2019-10-16 10:16, 2019-06-18 01:51, 2019-06-18 01:47, 2019-03-08 12:16, 2019-03-08 12:15, 2019-03-08 11:55, 2018-01-31 01:17, 2017-11-08 01:34, 2017-02-14 11:52, 2016-11-29 02:11, 2016-10-07 01:24, 2015-09-30 11:41, 2015-06-10 12:53, 2015-01-14 01:47, 2014-05-22 11:17, 2013-09-05 09:49, 2013-09-05 09:46, 2013-09-05 09:40, 2013-03-27 01:33, 2013-03-27 01:32, 2012-11-20 12:03, 2012-03-26 10:32, 2012-03-26 10:30, 2012-03-07 11:50, 2012-02-07 10:25, 2011-08-30 01:56, 2010-05-07 09:28, 2009-11-25 12:44, 2009-04-23 10:20, 2008-11-18 11:22, 2008-04-24 12:29, 2007-03-29 08:25, 2007-02-28 02:55, 2006-10-04 10:33, 2006-10-04 10:29, 2006-10-04 10:28, 2006-02-09 10:53, 2004-10-15 02:12, 2004-10-15 02:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117484025 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |