Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Spis telefonów RIO Białystok

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 02:01
Data modyfikacji:  2012-03-26 10:30
Data publikacji:  2012-03-26 10:30
Wersja dokumentu:  18


REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  BIAŁYMSTOKU

(zmiany obowiązują od 1 stycznia 2012 r.)

fax

74-84-630

 

PREZES (Stanisław Srocki)

                                               

Zastępca  PREZESA (Bogusław Dębski)

74-84-622

SEKRETARIAT (Henryka Kowalska)

74-84-620

Kierownik biura (Lech Piskorz)

74-84-629

Główny ksiegowy (Helena Pogorzelska)

74-84-627

Kadry (Agnieszka Zawadzka)

74-84-631

Informatycy (P.Zadykowicz , P.Bobras)

74-84-624

Z-ca Rzecznika d.f.p. (B.Sieńczyło)

74-84-635

Członek kolegium (Aleksander Piszczatowski)

74-84-644

Członek kolegium (Dariusz Renczyński)

74-84-623

Członek kolegium (Agnieszka Gerasimiuk)

74-84-642

Kasa (A.Polanowska, E.Dudzicz)

74-84-639

 

Naczelnik WIAiS (Ewa Czołpińska)

74-84-625

Z-ca Naczelnika (Joanna Urbańska)

74-84-641

WIAiS (A. Nowicka)

74-84-632

WIAiS (A. Bielawska, P. Gałko)

74-84-637

WIAiS (E. Meclik, M. Janczyło, A. Mocarska, P. Wojno)

74-84-640

WIAiS (P. Łapicz)

74-84-641

 

Naczelnik WK (Rafał Trykozko)

74-84-633

Z-ca Naczelnika WK (Paweł Kucofan)

74-84-643

Główny Inspektor Kontroli  (Urszula Łukaszuk)

74-84-634

WK (J. Rudnik, D. Szalpuk, J. Lipiński, M. Bielawski)

74-84-636

Wydział kontroli (A. Rostkowski, W. Mirończuk, P. Górski, K.Lesiewicz, J.Charytoniuk, A.Kordiukiewicz, A. Gołaś)

74-84-638

Wydział kontroli (K. Mackiewicz, A. Ostapczuk)

74-84-634

Wydział kontroli (U. Pycz)

74-84-628

Portiernia

74-84-645

Kierowca (T.Sokół)

74-84-647

Archiwum

74-84-646

Odsłon dokumentu: 118130960
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-07-31 08:18, 2020-02-04 09:07, 2019-12-09 10:03, 2019-10-16 10:16, 2019-06-18 01:51, 2019-06-18 01:47, 2019-03-08 12:16, 2019-03-08 12:15, 2019-03-08 11:55, 2018-01-31 01:17, 2017-11-08 01:34, 2017-02-14 11:52, 2016-11-29 02:11, 2016-10-07 01:24, 2015-09-30 11:41, 2015-06-10 12:53, 2015-01-14 01:47, 2014-05-22 11:17, 2013-09-05 09:49, 2013-09-05 09:46, 2013-09-05 09:40, 2013-03-27 01:33, 2013-03-27 01:32, 2012-11-20 12:03, 2012-03-26 10:32, 2012-03-07 11:50, 2012-02-07 10:25, 2011-08-30 01:56, 2010-05-07 09:28, 2009-11-25 12:44, 2009-04-23 10:20, 2008-11-18 11:22, 2008-04-24 12:29, 2007-07-20 12:34, 2007-03-29 08:25, 2007-02-28 02:55, 2006-10-04 10:33, 2006-10-04 10:29, 2006-10-04 10:28, 2006-02-09 10:53, 2004-10-15 02:12, 2004-10-15 02:05,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118130960 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |