Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 04:14
Data modyfikacji:  2007-11-06 12:59
Data publikacji:  2007-11-06 12:59
Wersja dokumentu:  2


Pełne zestawienie wszystkich JST Województwa Podlaskiego dostępne jest w postaci załączonego pliku.

Zbiór zawiera podział na rodzaje JST, przypisany kod GUS wraz z symbolem określającym typ gmin i Zespół RIO do którego dana jednostka przynależy.

Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego

Odsłon dokumentu: 116376612
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2014-07-08 12:39, 2012-03-27 09:54, 2011-09-30 12:42, 2010-06-14 08:06, 2009-04-23 10:55, 2009-04-23 10:38, 2004-10-15 04:29,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116376612 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |